Mola Goblein Webshop

 

AM-3622 V

GOBELIN (KLIKK A KÉPRE)

11X15 tű
1 408 Ft
1760 Ft

 

AM-3513 V

GOBELIN (KLIKK A KÉPRE)

11X15 tű
1 408 Ft
1760 Ft

 

AM-3661-V

GOBELIN (KLIKK A KÉPRE)

11X15 tű
1 408 Ft
1760 Ft

 

AMOR-3538 V

GOBELIN (KLIKK A KÉPRE)

11X15 tű
1 408 Ft
1760 Ft

 

AM-3621 V

GOBELIN (KLIKK A KÉPRE)

11X15 tű
1 408 Ft
1760 Ft

 

- 2018-05-25 -

Kedves Ügyfelünk!

A Mola gobelin üzemeltet?je, a MOLA II Bt. komolyan veszi az Ön személyes adatainak védelmét és betartja a vonatkozó jogszabályokat, így az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-ei (EU) 2016/679 rendeletét az általános adatvédelmi rendeletet (GDPR) is, amely 2018. május 25-t?l alkalmazandó.

A következ? adatvédelmi tájékoztatóból megismerheti az általunk végzett adatkezelést és az Önt megillet? jogokat a GDPR szabályaival összhangban.


1. Az Ön személyes adatainak adatkezel?je a MOLA II Bt.. Levelezési címünk: MOLA II Bt. 4224 Debrecen Szent Anna utca 31 fsz 4.
e-mail: info@gobeline.hu .

2. Az adatkezelés célja a jogos érdekb?l szerzett közvetlen üzletszerzés. A személyes adatok kezelésének jogalapja:
a közvetlen üzletszerzés esetében vagy az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) a) pont szerint, vagy a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezelésér?l szóló 1995. évi CXIX. törvény* 3. § (1) bekezdés d) pontja**, illetve a GDPR szerint a közvetlen üzletszerzés (amelyet a GDPR (47) preambulum nevesít), mint az adatkezel? jogos érdeke a GDPR 6 cikk (1) f) pont szerint;
a megrendelés teljesítése esetében az érintettel kötött szerz?dés a GDPR 6. cikk (1) b) pont szerint.
Az adatkezelésünk kiterjedhet a családnévre, keresztnévre, címre, telefonszámra, e-mail címre, továbbá ügyféltörténetre.


3. Személyes adatai kezelésében más cégek is közrem?ködhetnek ( mint futár, csomagszállító )
adatfeldolgozóként, azonban az adatkezel? a MOLA II Bt. marad.
4. Az Ön személyes adatait az alkalmazandó jogszabályok által (pl. a polgári, adójogi el?írásokat) meghatározott id?tartamig, valamint az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges id?tartamig kezeljük és tároljuk. Ennek megfelel?en eltér? jogszabályi rendelkezés hiányában i) közvetlen üzletszerzés céljából addig kezeljük és tároljuk adatait, amíg Ön meg nem tiltja adatainak közvetlen üzletszerzés céljából történ? kezelését, vagy adatainak törlését nem kéri, ii) megrendelés esetén az adójogszabályok által el?írt id?tartamig,
5. Önnek joga van személyes adataihoz hozzáférni (tájékoztatást kérni), kérheti azok helyesbítését, törlését vagy azok kezelésének korlátozását, továbbá tiltakozhat közvetlen üzletszerzés céljából történ? kezelésük és továbbításuk ellen az adatkezel?nél az 1. pontban megadott elérhet?ségeken.
6. A személyes adatok közvetlen üzletszerzési célból történ? kezelése elleni tiltakozás - amit bármikor megtehet - esetén a személyes adatok abból a célból kerülnek meg?rzésre, hogy megakadályozzuk a személyes adatok más forrásból történ? átvételét és felhasználását.
7. Személyes adatainak megadása önkéntes, de személyes adatok (családi és keresztnév, illetve cím) hiányában nem tudjuk teljesíteni megrendeléseit.
8. Ön bármikor visszavonhatja a személyes adatai adott célból történ? kezeléséhez adott hozzájárulását. Ez nem érinti a hozzájárulás visszavonása el?tti adatkezelés jogszer?ségét.9. Joga van panaszt benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5, további elérhet?ség:

NAIH elérhet?ség:A személyes adatok kezelésér?l b?vebben az adatvédelmi és üzletszabályzatunkban olvashat a 15. pont alatt az adatkezelési szabályzatban :

Mola Gobelin adatvédelmi szabályzatÜdvözlettel: MOLA II Bt
Amennyiben a hírlevelünkr?l szeretne leiratkozni, azt e hírlevél alján is bármikor megteheti.

Amennyiben azt szeretné, hogy töröljük az összes adatát, akkor kérjük, hogy írjon e-mailt az info@gobeline.hu címre.


Akciónkat ne feledd május 31. ig. tart


Vissza

WebDeb - Ahol a weblapok születnek